Ουκρανικά αριθμός από 1 έως 100

# Writing your language Writing Reading
0 μηδέν нулю -
1 ένας один -
2 δυο два -
3 τρία три -
4 τέσσερα чотири -
5 πέντε п'ять -
6 έξι шість -
7 επτά сім -
8 οκτώ вісім -
9 εννέα дев'ять -
10 δέκα десять -
11 έντεκα одинадцять -
12 δώδεκα дванадцять -
13 δεκατρείς тринадцять -
14 δεκατέσσερα чотирнадцять -
15 δεκαπέντε п'ятнадцять -
16 δεκαέξι шістнадцять -
17 δεκαεπτά сімнадцять -
18 δεκαοχτώ вісімнадцять -
19 δεκαεννέα дев'ятнадцять -
20 είκοσι двадцять -
21 Είκοσι μία двадцять один -
22 Είκοσι δύο двадцять два -
23 Είκοσι τρεις двадцять три -
24 Είκοσι τέσσερις двадцять чотири -
25 Είκοσι πέντε двадцять п'ять -
26 Είκοσι έξι двадцять шість -
27 Είκοσι επτά двадцять сім -
28 Είκοσι οκτώ двадцять вісім -
29 Είκοσι εννέα двадцять дев'ять -
30 τριάντα тридцять -
31 Τριάντα ένα тридцять один -
32 Τριάντα δύο тридцять два -
33 Τριάντα τρία тридцять три -
34 Τριάντα τέσσερα тридцять чотири -
35 Τριάντα πέντε тридцять п'ять -
36 Τριάντα έξι тридцять шість -
37 Τριάντα επτά тридцять сім -
38 Τριάντα οκτώ тридцять вісім -
39 Τριάντα εννέα тридцять дев'ять -
40 σαράντα сорок -
41 Σαράντα ένα сорок один -
42 Σαράντα δύο сорок два -
43 Σαράντα τρεις сорок три -
44 Σαράντα τέσσερα сорок чотири -
45 Σαράντα πέντε сорок п'ять -
46 Σαράντα έξι сорок шість -
47 Σαράντα επτά сорок сім -
48 Σαράντα οκτώ сорок вісім -
49 Σαράντα εννέα сорок дев'ять -
50 πενήντα п'ятдесят -
51 Πενήντα ένα п'ятдесят один -
52 Πενήντα δύο п'ятдесят два -
53 Πενήντα τρία п'ятдесят три -
54 Πενήντα τέσσερις п'ятдесят чотири -
55 Πενήντα πέντε п'ятдесят п'ять -
56 Πενήντα έξι п'ятдесят шість -
57 Πενήντα επτά п'ятдесят сім -
58 Πενήντα οκτώ п'ятдесят вісім -
59 Πενήντα εννέα п'ятдесят дев'ять -
60 εξήντα шістдесят -
61 Εξήντα ένα шістдесят один -
62 Εξήντα δύο шістдесят два -
63 Εξήντα τρεις шістдесят три -
64 Εξήντα τέσσερις шістдесят чотири -
65 Εξήντα πέντε шістдесят п'ять -
66 Εξήντα έξι шістдесят шість -
67 Εξήντα επτά шістдесят сім -
68 Εξήντα οκτώ шістдесят вісім -
69 Εξήντα εννέα шістдесят дев'ять -
70 εβδομήντα сімдесят -
71 Εβδομήντα ένα сімдесят один -
72 Εβδομήντα δύο сімдесят два -
73 Εβδομήντα τρία сімдесят три -
74 Εβδομήντα τέσσερα сімдесят чотири -
75 Εβδομήντα πέντε сімдесят п'ять -
76 Εβδομήντα έξι сімдесят шість -
77 Εβδομήντα επτά сімдесят сім -
78 Εβδομήντα οκτώ сімдесят вісім -
79 Εβδομήντα εννέα сімдесят дев'ять -
80 ογδόντα вісімдесят -
81 Ογδόντα ένα вісімдесят один -
82 Ογδόντα δύο вісімдесят два -
83 Ογδόντα τρεις вісімдесят три -
84 Ογδόντα τέσσερις вісімдесят чотири -
85 ογδόντα πέντε вісімдесят п'ять -
86 Ογδόντα έξι вісімдесят шість -
87 Ογδόντα επτά вісімдесят сім -
88 Ογδόντα οκτώ вісімдесят вісім -
89 Ογδόντα εννέα вісімдесят дев'ять -
90 ενενήντα дев'яносто -
91 Ενενήντα ένας дев'яносто один -
92 Ενενήντα δύο дев'яносто два -
93 Ενενήντα τρία дев'яносто три -
94 Ενενήντα τέσσερα дев'яносто чотири -
95 Ενενήντα πέντε дев'яносто п'ять -
96 Ενενήντα έξι дев'яносто шість -
97 Ενενήντα επτά дев'яносто сім -
98 Ενενήντα οκτώ дев'яносто вісім -
99 Ενενήντα εννέα дев'яносто дев'ять -
100 εκατό Сто -